Általános adatok

 

 
A Társaság cégneve: HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
A Társaság rövidített elnevezése: HM CURRUS Zrt.
 
A Társaság székhelye: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 179.
 
Az alapítás időpontja: 1992. december 31.
 
A HM CURRUS Zrt. 100%-ban állami tulajdonú társaság. A tulajdonosi jogokat a Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. gyakorolja. 
 
A Társaság a működését 1993. január 1-én kezdte meg. Az alapítók a társaságot meghatározatlan időre hozták létre. 
 
A Részvénytársaságot a Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság 13-10-040155 cégjegyzék számon bejegyezte.
A Részvénytársaság vagyoni viszonyai: Jegyzett tőke 864.000.000,- Ft 
 
Az alaptőke 864 db 1.000.000,- Ft névértékű, névre szóló részvényből áll.
 

Az amerikai tengerészgyalogosság eszközparkjának fejlesztése

Az amerikai tengerészgyalogosság eszközparkjának fejlesztése Az Egyesült Államok tengerészgyalogságának eszközparkja három vonalon is megújítás előtt áll. Ezek egyike a US Marine Corps egyik ambiciózus programja a fegyvernem kétéltű partraszállító harcjárműveinek megújítását célzó EFV (Expeditionary Fighting Vehicle – Expedíciós Harcjármű) program volt. Tovább


További cikkek

Innovatív hadiipari partner a védelemgazdaság szolgálatában