Fél évszázados jubileumot ünnepeltek Székesfehérváron

2011-08-05

Augusztus 4-én, csütörtökön ünnepelték meg Székesfehérváron a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP) és jogelőd szervezetei megalakulásának 50. évfordulóját. Az ünnepségen részt vett Fodor Lajos, a tárca közigazgatási államtitkára, dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, illetve Kovács József vezérőrnagy, az MH ÖHP parancsnoka.


1961. augusztus 3-án alakult meg az MH Szárazföldi Parancsnokság jogelőd szervezete, az 5. Hadsereg Parancsnokság, amely egy évnyi budapesti állomásozás után Székesfehérvárra települt. Létrejötte új korszak kezdetét jelentette a magyar honvédelem történetében: az új katonai szervezetnek már békében is rendelkeznie kellett vezetésre képes hadműveleti törzzsel, amely szervezi és irányítja az alárendelt magasabb egységek harcát, kiképzésüket. Az alapítást jellemző mostoha körülmények után a megalakulást követő első két évtizedben a seregtest hatalmas fejlődésen ment keresztül, és nagy jelentőségű, minőségi változást hozó haditechnikai eszközök egész sorának rendszerbe állítását irányította.

 

2007. január 1-jén az MH Szárazföldi Parancsnokság és az MH Légierő Parancsnokság megszüntetésével, azok jogutód szervezeteként, illetve a megszűnő MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság, az MH Híradó és Informatikai Parancsnokság, az MH Műveletirányító Központ, és az MH Egészségügyi Parancsnokság meghatározott feladatrendszerének átvételével megalakult a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága, amely a honvédség egységes kiképzéséért és gyakorlatainak végrehajtásáért, a békeműveletekben való részvétel biztosításáért, az alárendelt katonai szervezetek irányításáért egyaránt felelős.

„Az évfordulók fontos eseményei életünknek, mert alkalmat adnak arra, hogy kiszakadva a mindennapokból, egy pillanatra megálljunk és számot vessünk”, kezdte ünnepi beszédét Kovács József vezérőrnagy (képünkön), és hozzátette: az eltelt ötven év történelmi léptékkel mérve talán nem számít nagy időnek, de történései meghatározóak voltak a jelenlévők életében és szakmai pályafutásában.

„Az ünnep generációkat szólít egybe és kovácsol egységbe. Alkalmat teremt a személyes találkozásra, múltidézésre, tapasztalatcserére. Külön öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon körünkben köszönthetjük az 5. Hadsereg Parancsnokság több alapító tagját, volt katonatársainkat, parancsnokainkat, kollégánkat. Jó önöket újra látni! Köszönettel tartozunk azért a kemény munkáért, kitartásért, a haza fegyveres szolgálata iránt érzett és vállalt elkötelezettségért, melyet az évek hosszú sora alatt tanúsítottak, példát mutatva az új katonanemzedéknek” – mondta Kovács tábornok.

A vezérőrnagy köszönetet mondott a megjelent egykori bajtársaknak a szakmai segítségért és azért, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a parancsnokság munkáját, feladatait. „Az elődök és a jelenkor katonáinak szakmai tudása és áldozatos munkája testesül meg az eredményekben, melyekre a nehézségek ellenére büszkék lehetünk, és büszkének kell lennünk. A tudás, amely a szakmai fejlődést irányítja, felbecsülhetetlen és pótolhatatlan. Mi együtt, közösen formáljuk vele a jelent és a jövőt” - fogalmazott Kovács József.

Mint rámutatott, a mai Magyar Honvédség szervezete, működése, feladatrendszere nagyban különbözik a korábbitól, ám a korábbi katonagenerációk olyan megbízható szellemi, eszmei alapot hagytak a maiak örökéül, amely nélkül elképzelhetetlen lenne a honvédség működése. „Úgy gondolom, hogy a tisztesség, bajtársiasság, becsület, helytállás, áldozatvállalás, szolidaritás, kötelességtudat, a haza szeretete és tisztelete, a nehézségek ellenére is mélyen áthatja a katonák közösségét, a személyi állomány tevékenységét. Így volt ez elődeinknél és így van ez napjainkban is”, mondta.

A beszédet követően a megjelentek a Zrínyi Média Kft. filmstúdiója által készített rövidfilm segítségével idézhették fel a múltat és a jelent, majd Jobbágy Antal nyugállományú ezredes osztotta meg gondolatait az ünnep kapcsán. Felidézte a kezdeti időszakot, amikor a tisztek késő estig ültek bent a parancsnokságon a titkos és szigorúan titkos füzetek fölött, de eközben mindig szántak időt egymásra is a bajtársi találkozókon, összejöveteleken. Megköszönte Székesfehérvár városának és polgárainak az évtizedek során nyújtott segítséget, és elmondta: a nyugdíjas állománynak igen sokat jelent, hogy a tárca törődik velük, és az MH ÖHP is folyamatosan tájékoztatja őket a honvédség életének eseményeiről, illetve meghívja őket a gyakorlatokra.

A Honvéd Bakony Táncegyüttes műsorát követő állófogadáson Fodor Lajos és dr. Benkő Tibor vezérezredes vágták fel az ötvenedik születésnap alkalmából sütött tortát.


Forrás: honvedelem.hu

Átadták a századik honvédségi Currus Aries buszt

Átadták a századik honvédségi Currus Aries buszt Átadták a századik honvédségi Currus Aries buszt. HB 51-55: ez a rendszáma a sorrendben századik katonai moduláris autóbusznak, amelyet november 28-án adtak át az Ikarus Járműtechnika Kft. telephelyén, Székesfehérváron. Utolsó ellenőrzés, belső-külső takarítás, és futáspróba után az MH Logisztikai Központ átvételi osztályának szakemberei – öt másik... Tovább


További cikkek

Innovatív hadiipari partner a védelemgazdaság szolgálatában