Új szolgálati kultúra, világos és átlátható pályakép

2011-08-25

„Az új humánstratégia filozófiai változást hoz”, mondta dr. Szarka Gábor augusztus 24-én Budapesten, a Honvédszakszervezet megjelent képviselői előtt.

A Honvédszakszervezet (Hosz) meghívására tartott előadást a Magyar Honvédség humánstratégiájával kapcsolatban dr. Szarka Gábor a HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Központban szerda délelőtt. A Honvédelmi Minisztérium kabinetfőnöke a humánstratégia kapcsán leszögezte: a jelenlegi gazdasági helyzetben a tárca vezetése arra törekszik, hogy a végrehajtó, a csapatoknál szolgálatot teljesítő katonaállomány a lehető legkevésbé érezze a szűkös lehetőségeket. „Inkább a bürokrácián húzunk, illetve ott, ahol nem fáj”, fogalmazott. Már elöljáróban felhívta a megjelentek figyelmét arra, hogy az ismertetendő humánstratégia tíz éven átívelő program, és kiemelte: megítélése szerint körülbelül öt évre van szükség ahhoz, hogy valamennyire gyökeret verhessen a honvédségben az új szolgálati kultúra, amelyet a stratégia honosít meg.


Szarka Gábor kiemelte: a fő cél, hogy az új szisztémában a katonák megtalálják számításukat, még ha a rendszer logikája alapján az eddiginél többet is követel tőlük a kívánt karriercélok elérése érdekében. A humánstratégia céljai egy komplex humánerőforrás-menedzsment rendszer működtetésével valósulhatnak meg, központi hangsúllyal a kiszámíthatóságon, illetve a versenyhelyzeten.

 

A kabinetfőnök a humánstratégia kidolgozását befolyásoló tényezőként emelte ki a Széll Kálmán Tervet, illetve a közös közszolgálati pályamodell létrehozását célzó Magyary-programot is. Mint hangsúlyozta, az új humánstratégia hiteles, valós pályaképet biztosít a katonáknak: pontosan tisztázza a munkaköri követelmények rendszerét, tartalmazza a személyzetfejlesztési elképzeléseket, az illetmények, juttatások és támogatások rendszerét. A rekonverziós elemeknek köszönhetően egyszersmind biztosítja a második karrier lehetőségét is a garanciákkal alátámasztott, átjárható közszolgálati rendszerben, miután valaki kiválik a szervezetből.

 

Átláthatóság és kiszámíthatóság

Az új pályamodell világosan és egyértelműen fogalmazza meg a szervezeti követelményeket a pályaháló egyes pontjain, az előmeneteli rendszer pedig átlátható – mutatott rá a kabinetfőnök. Szarka Gábor hangsúlyozta: az előmenetel egyéni kezdeményezésen alapul majd az ahhoz szükséges feltételek teljesítése után. A rendszer nyitott lesz, vagyis mindenki látja majd a rangsort – mondta a kabinetfőnök, majd kiemelte, hogy a rendfokozati előlépés jelentős bérnövekedéssel kell járjon. Fontos új elem, hogy a szisztéma emellett lehetőséget biztosít a horizontális karrier lehetőségére is a szakértővé válás által. Utóbbira századosi, illetve főtörzsőrmesteri rendfokozattól lesz mód: ennek jegyében az adott szakmán belüli mélyebb ismeretek elsajátításához nem feltétlenül szükséges a rendfokozat növekedése, ám a szakértővé váló katonák is magasabb díjazásban részesülnek. Mint Szarka Gábor elmondta, a teljesítményértékelés is egyértelmű, 100 pontos rendszerben történik majd, amely mindenkire vonatkozik. „Az értékelés minőségét is értékeljük”, fogalmazott a parancsnokokra, illetve az értékelő elöljárókra vonatkozóan a kabinetfőnök.

 

Pályamodellek

A klasszikus katonai – azaz hivatásos – pályamodellről szólva Szarka Gábor elmondta: ahhoz, hogy a tárca és a honvédség mindenkinek tisztességes fizetést biztosítson, minden beosztást az értéke szerint kell megfizetni. Részletesen ismertette az életpálya szakaszaiban érvényes várakozási időket: ezek értelmében ezredes leghamarabb 45, tábornok leghamarabb 48-50 éves korában válhat majd egy katonából. „Úgy gondolom, mindez európai összehasonlításban is korrekt megoldás”, fogalmazott a kabinetfőnök, aki ugyanakkor leszögezte: csak azért senkit sem fognak kitenni a beosztásából, mert letelt a maximális várakozási ideje, ezt szolgálja az úgynevezett „puha maximális várakozási idő”, amely lehetőséget biztosít a beosztásban történő további szolgálatra. A rendszer azonban lehetőséget biztosít az úgynevezett minőségi cserére is, ami az előreláthatóság miatt már a maximális várakozási idő letelte előtt megkezdődhet az érintett katona rekonverziós képzésével.

A kabinetfőnök ismertette a speciális szakmai pályamodell főbb jellemzőit is. E körbe elsősorban a speciális szakmai ismeretekkel rendelkező, vagyis nem katonai oktatási intézményben megszerezhető képzésben részesült katonák tartoznak, akik jellemzően szerződésesként kerülnek foglalkoztatásra. E körben lehetőség lesz az oldalról történő belépésre maximum századosi, illetve főtörzsőrmesteri rendfokozattal: mindez a releváns szakmai tapasztalatok függvényében dől el. A speciális szakmai pályamodellben lehetőség nyílik egy beosztást több rendfokozatban is ellátni. Ezzel szemben a hivatásosokra vonatkozó modellben az előlépés minden esetben beosztásváltással is jár majd. Szarka Gábor röviden a legénységi állományra vonatkozó sajátos pályamodell alapvető elemeiről is szólt.

 

Objektivitás

A kabinetfőnök kiemelte és ismertette a megújuló, objektív elemekre épülő, átlátható teljesítmény-értékelési rendszer kulcsszerepét. Ezt célozza az MH Értékelő és Vizsgaközpont létrehozása. A katonák teljesítményét rendszeresen, éves szinten értékelik majd, a jobb teljesítmény pedig a karrier kibontakozásához, ezáltal a juttatások növekedéséhez vezet. Szarka Gábor kiemelte: a jövőben sor kerül egy, a Magyar Honvédségre vonatkozó átfogó munkakör-elemzésre, az adott munkakörhöz tartozó követelményprofil és a szervezeti elvárások világos meghatározására. Mint mondta, a követelmények egységesek lesznek a rendfokozati hierarchiával összhangban, és utóbbival kapcsolatban mindenképpen cél a jelenlegi „torz piramis” korrigálása is.

 

Juttatások

A kabinetfőnök az illetményrendszerről szólva elmondta: az illetmények a beosztáson (rendfokozaton), a szolgálati időn és a különleges igénybevételen alapszanak majd. „A költségvetés nem bővíthető, de az a célunk, hogy fizetéssel fizessük meg az embereket”, mondta a pótlékok rendszerének átalakítása és azok fizetésbe történő beépítése kapcsán. Hangsúlyozta az illetmények terén jelenleg a főváros és vidék viszonylatában meglévő különbségek megszüntetésének fontosságát. A lakhatási támogatások terén is új rendszer kialakítása várható, a tervezhető, ellenőrizhető normatív támogatások, azaz a „lakáspénz” irányába történő elmozdulással. A kabinetfőnök szintén szólt a személyzetfejlesztés új útjairól, a honvédelmi nevelés fontosságáról, az elismerési és ösztönzési rendszer terén várható változásokról, illetve a humán informatikai rendszerről.

A humánstratégia bevezetése kapcsán Szarka Gábor előadása végén ismét hangsúlyozta: az új szabályok életbe lépése mindenképpen lépcsőzetes módon történik majd. Mint mondta, a következő időszakban minden katona megkapja a lehető legszélesebb körű tájékoztatást a programot illetően, így mindenki tudja majd, hol áll a térképen, és merre vezet tovább az útja. „Az új humánstratégia filozófiai változást hoz, mindenkinek át kell értékelnie a maga szerepét”, mondta a kabinetfőnök.

Előadása után Szarka Gábor részletesen válaszolt a megjelentek által feltett kérdésekre is.


Forrás: honvedelem.hu

Átadták a századik honvédségi Currus Aries buszt

Átadták a századik honvédségi Currus Aries buszt Átadták a századik honvédségi Currus Aries buszt. HB 51-55: ez a rendszáma a sorrendben századik katonai moduláris autóbusznak, amelyet november 28-án adtak át az Ikarus Járműtechnika Kft. telephelyén, Székesfehérváron. Utolsó ellenőrzés, belső-külső takarítás, és futáspróba után az MH Logisztikai Központ átvételi osztályának szakemberei – öt másik... Tovább


További cikkek

Innovatív hadiipari partner a védelemgazdaság szolgálatában