Közzététel

 

ETIKAI KÓDEX

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény értelmében, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján, a közzététel időpontjában fennálló adatok szerint a HM CURRUS Zrt. a következőket teszi közzé:

 

 

 

 

Közadat megnevezése

Közzététel ideje

 

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

2021.07.01.
2021.06.07.
2020.02.01.
1.4. Ügyfélkapcsolati adatok
nincs ilyen adat
1.5. Testületi szerv
nincs ilyen adat
1.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
nincs ilyen adat
1.7. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
feltöltés alatt
1.8. A szerv által alapított közalapítványok
nincs ilyen adat
1.9. A szerv által alapított költségvetési szerv
nincs ilyen adat
1.10. A szerv által alapított lapok
nincs ilyen adat
2021.07.01.

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

2021.06.07.
2.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztatató
nincs ilyen adat
2.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
nincs ilyen adat
2.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése…
nincs ilyen adat
2.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
nincs ilyen adat
2.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
nincs ilyen adat
2.7. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
nincs ilyen adat
2.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
feltöltés alatt
2.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
nincs ilyen adat
2021.06.07.
2.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
nincs ilyen adat
2.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
feltöltés alatt
2021.06.07.
2.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
nincs ilyen adat
2.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
nincs ilyen adat
2.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
nincs ilyen adat
2.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
nincs ilyen adat
2.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
nincs ilyen adat
2.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma
nincs ilyen adat
2.20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
nincs ilyen adat
2.21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke
nincs ilyen adat
2.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
nincs ilyen adat
2.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
nincs ilyen adat

 

3. Gazdálkodási adatok

 

 

2021.06.07.
2021.07.21.
3.3. A szerv által nyújtott költségvetési támogatások
nincs ilyen adat
2021.06.07.
3.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok
nincs ilyen adat
3.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
nincs ilyen adat
3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
nincs ilyen adat
3.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
feltöltés alatt

 

 

 

2021.07.21.
 
 
2021.07.21.
 
 
2020.05.14.

 

 

 

Önéletrajzok
 
                   
 
                  
 
                     Vezérigazgató
2016.03.07.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az amerikai tengerészgyalogosság eszközparkjának fejlesztése

Az amerikai tengerészgyalogosság eszközparkjának fejlesztése Az Egyesült Államok tengerészgyalogságának eszközparkja három vonalon is megújítás előtt áll. Ezek egyike a US Marine Corps egyik ambiciózus programja a fegyvernem kétéltű partraszállító harcjárműveinek megújítását célzó EFV (Expeditionary Fighting Vehicle – Expedíciós Harcjármű) program volt. Tovább


További cikkek

Innovatív hadiipari partner a védelemgazdaság szolgálatában