Minőségpolitika

 

A Honvédelmi Minisztérium CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRT. minőségpolitikája

A CURRUS Zrt. minőségpolitikája és stratégiája a Társaság általános politikájának és stratégiájának szerves részét képezi, abban központi meghatározó helyet foglal el.
A minőségpolitika és stratégia azon a tudatosan vallott nézeten alapszik, mely szerint a Társaság minden termelő és szolgáltató tevékenységével megrendelői igényeket elégít ki, elsősorban a hon- és rendvédelmi, de mind több polgári területen is. Potenciális minőségi teljesítőképességével ehhez igazodik, együttműködésének kialakításában és fenntartásában a minőség kulcsszerepet játszik.

Mindent megtesz annak érdekében, hogy ez az alapelv valamennyi partnerkapcsolatban megfelelően érvényesüljön függetlenül attól, hogy a Társaság abban szállítóként vagy megrendelőként lép fel.

A CURRUS Zrt. az MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvány és AQAP 2110:2009 NATO normatív dokumentum követelményeit kielégítő minőségirányítási rendszerének folyamatos működtetésével és fejlesztésével illeszkedik a hazai és nemzetközi, katonai és polgári követelményrendszerhez, folyamatokhoz.

A minőségi munkavégzés stratégiai feladat. Megvalósításának színvonala a Társaság teljesítőképességének egyik legfontosabb fokmérője a vállalt piaci reálfolyamatokban, versenyhelyzetben elért illetve elérhető eredményének kulcskérdése. Ennek megfelelően a minőségirányítás az egész Társaság alapvető ügye. A termékek (szolgáltatások) minőségében minden szervezeti egység és dolgozó beosztása és tevékenységi köre szerint meghatározó, pótolhatatlan szerepet tölt be. A minőségi munkavégzés elsőrendű kötelesség azokban a munkafolyamatokban is, amelyek nem közvetlenül csatlakoznak a termelő (szolgáltató) tevékenységekhez.

A termékeknél (szolgáltatásoknál) a Megrendelővel egyeztetett szerződésben, megállapodásban és dokumentációban egyértelműen rögzített minőséget kell biztosítani.
A vállalt minőségi kötelezettségeket a piaci pozíciók megalapozása, fenntartása, megszilárdítása, szélesítése és a Társaság hírnevének elmélyítése, továbbá a minőség előírttól alacsonyabb szintű teljesítéséből származó hátrányok megelőzése érdekében teljesítjük.

Társaságunknál a minőségtudatot abban a szellemben fejlesztjük, hogy a magasabb színvonalú minőség biztosítása végeredményben költségmegtakarítást eredményez nemcsak a Megrendelőnél, hanem a CURRUS Zrt-nél is.

A 4-es számú harcjármű-vezetési gyakorlat - avagy szlalom a vízen

A 4-es számú harcjármű-vezetési gyakorlat - avagy szlalom a vízen A kavicsbánya és a Duna-sziget közötti holtág – a helyiek így hívják azt a területet, amit az elmúlt napokban az MH 25. Klapka György Lövészdandár katonái vettek birtokukba. Mondhatni, történelmi esemény játszódott le, a poros, sáros, az egy hónappal ezelőtt levonult árvíz után kikelt szúnyogok százezrei által terrorizált partszakaszon: a tatai alakulat... Tovább


További cikkek

A kutatás-fejlesztés útján