x

 

A szolgáltató neve:

HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság
 

Rövidített név:

CURRUS Zrt.
 

Telephely címe:

2100. Gödöllő, Isaszegi út 179.
 

Szakmai felügyeleti szervünk:

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
 

Vállalt szolgáltatások:

Járművek javítása, szervizelése, vizsgára történő felkészítése, előzetes gépjárműfenntartói vizsgálati tevékenység végzése.
 

Nemzeti Közlekedési Hatóság kijelölése alapján a következő járműkategóriák:

M1, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, LJ (összeépítés és átalakítás útján létrejött kivételével), T, R, S járművek időszakos műszaki vizsgálata.
 
A Vállalási feltételek a CURRUS Zrt. (továbbiakban: vállalkozó) által végzett szolgáltatásokra vonatkozik és a vállalkozó telephelyén érvényes. A vállalt szolgáltatásokat a vállalkozó CURRUS Zrt. telephelyén belül erre a célra kialakított szerelőcsarnokban végzi. 
Telephelyen belül megközelíteni csak a kijelölt, útbaigazító táblákkal jól megjelölt útvonalon szabad, Ettől eltérő megközelítés csak a vállalkozás vezetőjének hozzájárulásával lehetséges (Pl.: iparvágány használata esetén). Ebben az esetben a szere-lőcsarnok megközelítése a vállalkozónál alkalmazásban lévő dolgozó kíséretével engedélyezett.A vállalkozó a jótállási kötelezettségének a telephelyén tesz eleget a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletnek megfelelően. Jelen vállalási feltételek megtekinthetők a CURRUS Zrt. portáján, a szerelőcsarnokban a munkafelvételnél és a CURRUS Zrt. www.currus.hu honlapján.
 
 
 

Az amerikai tengerészgyalogosság eszközparkjának fejlesztése

Az amerikai tengerészgyalogosság eszközparkjának fejlesztése Az Egyesült Államok tengerészgyalogságának eszközparkja három vonalon is megújítás előtt áll. Ezek egyike a US Marine Corps egyik ambiciózus programja a fegyvernem kétéltű partraszállító harcjárműveinek megújítását célzó EFV (Expeditionary Fighting Vehicle – Expedíciós Harcjármű) program volt. Tovább


További cikkek

Innovatív hadiipari partner a védelemgazdaság szolgálatában