HM CURRUS GÖDÖLLŐI
HARCJÁRMŰTECHNIKAI ZRT.
INNOVATÍV HADIIPARI PARTNER
A VÉDELEMGAZDASÁG SZOLGÁLTATÁBAN

Megsemmisítés


 
A haditechnikai eszközök ipari javítása mellett társaságunk kapta feladatul az MH hadrendjéből kivont harckocsik, harcjárművek és tüzérségi eszközök nemzetközi szerződésekben előírt megsemmisítését, csökkentését a CFE előírásoknak megfelelően.
Szigorú előírások biztosítják, hogy a csökkentett eszköz többé ne legyen hadi célokra felhasználható. 
 
 

Fegyverzetcsökkentés


 
Módozatai
  • darabolásos megsemmisítés
  • közszemlére tétel
  • lőtéri céltárggyá való átalakítás
  • múzeumi tárggyá történő átalakítás
 
 

Inkurrencia kezelés


A feleslegesség vált eszközök osztályozása.
 
Módozatai
  • a gazdaságosan felújítható eszközök javítása, értékesítése
  • selejt eszközök szétszerelése, az esetlegesen kinyerhető javító anyagok érdekében
  • eszközök átalakítása más célra
  • hulladék anyagok válogatása és értékesítése