HM CURRUS GÖDÖLLŐI
HARCJÁRMŰTECHNIKAI ZRT.
INNOVATÍV HADIIPARI PARTNER
A VÉDELEMGAZDASÁG SZOLGÁLTATÁBAN

A szerződéses állomány oktatása


 
A különböző szakbeosztásba felvett, honvédségi szerződéses szerelőállomány szakirányú felkészítését a páncélos és gépjárműtechnikai eszközök hazai és műveleti területen történő ellenőrzésére, technikai kiszolgálására, szükség szerinti javítására cégünk végzi.
 
 

A felkészítés területei


 • Terepjáró személygépkocsik diagnosztikai vizsgálata,
 • URAL DAM gépkocsi kezelése,
 • BTR-80 modernizált eszközök típusátképzése,
 • BTR-80 vízi üzemre történő felkészítése,
 • MB UNIMOG tehergépkocsik diagnosztikai vizsgálata,
 • COUGAR 4x4 MRAP diagnosztikai vizsgálata, javítása,
 • Áramforrás aggregátok kezelőinek felkészítése.
 
A résztvevők az elméleti foglalkozásokon az előadók részletes ismertetéseit követően tablók, fóliák, szabályzatok, kezelési utasítások, műveleti lapok segítségével megismerhetik a rendszeresített haditechnikai eszközöket. A szerkezeti felépítés, működés és az ellenőrzés, karbantartás előírásainak ismeretében a gyakorlati foglalkozások keretén belül sajátítják el az ellenőrzési-szerelési lépéseket.
A részvénytársaság műhelyeiben lehetőség van a központi javításra, technikai kiszolgálásra beszállított eszközök javítási folyamatának megismerésére. A medencében lehetőség van, a BTR-80 kerekes páncélozott szállító jármű, úszást biztosító részegységeinek gyakorlati alkalmazására, vízsugaras hajtómű teljesítményének megismerésére.
 
MB G-280 csörlő felszerelése

Kooperatív szakmai gyakorlat


 
A Szent István Egyetem által elindított Kooperatív Szakmai Képzés Programhoz cégünk 2010-ben csatlakozott. Ennek keretében a hallgatók közel egy éves szakmai gyakorlaton vesznek részt tanulmányaik utolsó évében, amikor is tapasztalt szakembereink iránymutatásai alapján megismerkedhetnek leendő szakmájuk gyakorlati oldalával. Lehetőségük nyílik elméleti tudásuk, gyakorlati tudássá történő mélyítésére, amely így sokkal komplexebb ismeretet biztosít számukra (csapatmunka, szabályok, technológia, határidő, kreativitás, felelősségvállalás). Ideje: 10 hónap, heti 4 munkanap.
 
 

A szakmai gyakorlat előnyei


 • párhuzamosan folyó tanulmány és szakmai gyakorlat,
 • precizitásra, pontos időbeosztásra és hatékony munkavégzésre tanít,
 • kialakítja a csapatszellemet,
 • a valódi munkakezdéshez jelentős tapasztalatot és magabiztosságot ad,
 • a diplomadolgozat/szakdolgozat témáját, konzultálását a vállalat biztosítja,
 • a gyakorlat időtartamára ösztöndíj jár.
 
Szent István Egyetem duális képzésében részt vevő hallgatók gyakorlati képzésének biztosítása Szakmai gyakorlóhelyként
 
A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköz-technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése. Szakmai gyakorlóhely e cél megvalósítására az Egyetem hallgatói számára gyakorlati képzést szervez. A gyakorlati képzés célja továbbá, hogy az Egyetem a Szakmai gyakorlóhely szervezet szakember utánpótlását segítse.
 
Gyakorlati képzés: A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény vagy az intézmény és a szakmai gyakorlóhely által közösen meghatározott képzési tevékenység, amelyet a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint a felsőoktatási szakképzési programnak, illetve a szak tantervének megfelelően terveznek, szerveznek és értékelnek.
 
A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépészmérnök alapképzési szakán kizárólag Katonai műszaki specializáció (képzés időtartama: 7 félév , képzés helyszíne: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1., képzés nyelve: magyar) nappali munkarendben folyó gyakorlatorientált duális jellegű képzése keretében a hallgatók a fentiekben meghatározott célok megvalósítása érdekében a Társaságnál mint külső gyakorlóhelyen szakmai gyakorlaton vehetnek részt.

Képzőhely akkreditáció


 
Cégünk a képzőhely-akkreditációs eljárás során a Kereskedelmi és Iparkamara által kiállított tanúsítvánnyal  (13618162014; 1363962016; 13/189/2018; 13/190/2018) rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a gyakorlati képzés tevékenységének elvégzését a jogszabályi feltételeknek, valamint az akkreditációs követelményeknek megfelelően végzi.
 
Az egyes tanintézmények által előirt szakmai gyakorlat helyét  ezen Tanúsítvány értelmében a HM Currus Zrt. jogosult  biztosítani az alábbi szakmák esetében:
 • karosszérialakatos
 • hegesztő
 • asztalos
 • elektronikai műszerész
 • villanyszerelő
 • autószerelő
 • gépjárműépítő, szerelő
 • autóelektronikai műszerész
 • autótechnikus
 • járműfényező
 • ipari gépész
 • gépi forgácsoló
 • gépgyártástechnológiai technikus

Mobil oltóállomás


Mobil oltóállomás