Hadiipari fejlesztés

 

Fejlesztői tevékenységünk középpontjában a BTR-80 modernizálási projekt (Modernization of the BTR-80 APC vehicles), az univerzális fegyverállványok (Universal Mechanical Weapon Stations) kialakítása, valamint a COUGAR 4x4 MRAP hazai igényeknek megfelelő felszerelése állt.

Jelenleg  az URAL 4320 védettség növelésén dolgozunk.

 

Kifejlesztett és már rendszeresített BTR-80 változatok: 

 

Vegyi-Sugár Felderítő Jármű (NBC Reconnaissance Vehicle)

Mentő-Vontató Jármű (Armoured Recovery Vehicle)

Sebesült Kihordó Jármű (Armoured Ambulance Vehicle)

Műszaki Páncélozott Akadályelhárító Jármű (Obstacle Breaching)

Műszaki Felderítő Jármű (Engineering RECCE)

 

BTR-80 modernizálás


A program célja:

 

 • A lövész egységek harci hatékonyságának növelése az éjjellátó képességgel; NATO kompatibilis kommunikációs képességekkel, valamint további, az egyes változatok által nyújtott harci képességekkel (úgymint: vegyi-sugárvédelem, sebesült kihordás);

 

 • Középjavítás minimális szintű modernizálási igénnyel, a BTR-ek rendszerben tartásának 2020-ig történő kiterjesztéséért. A járműveken végrehajtjuk a 4-es szintű technikai kiszolgálást, a hiba felvételezés alapján történő javítást, az igény szerinti gumicserét valamint a TASZT készletek feltöltését.


A részleges modernizáció elemei BTR-80 és 80A típusoknál:

 

 • KM1M kettős működésű irűnyzó távcsó beépítése
 • Csúszásgátló bevonat a tetőpáncélon
 • STANAG szerinti külső indító csatlakozó
 • Meleg levegős fűtő-szellőztető készülék
 • Palackozott - zacskózott ivóvíz-tároló láda
 • Lőporgáz elszívó berendezés
 • Toronyáramkörök visszajelző lámpa
 • Opto-elektronikus lőszerkifogyás érzékelő

  

 

A modernizált harcjárművek átadása az alakulatok képviselőinek 2010-ben lezárult.

 

 

Vissza

 

BTR-80 Sebesült Kihordó Jármű (BTR-80 SKJ)

► SKJ FILM lejátszása


A sérültek elsősegélyben részesítése és a fegyveres küzdelem zónájából az ellátó tagozatokhoz történő kimentése a jármű fő rendeltetése.


A kifejlesztett eszköz biztosítja a sebesültek kiürítését a sebesülés helyéről a sebesültgyűjtő pontokig, vagy az osztályozás helyére az ellenség tűzhatása alatt is, a katonai alkalmazás körülményei között, az érvényben lévő törvényi előírásoknak, NATO szabványoknak megfelelő felszereltséggel és kialakítással.

 

A sérültek szakellátását és a kiürítést a 3 fős szakállomány végzi. A szállítható sérült személyek száma 7 (6 fő ülő és 1 fő fekvő). Az ülő sérültek számára kialakított ülések szükség esetén fekvőhellyé alakíthatók, így az eszköz 3 fő ülő és 2 fő fekvő, vagy 3 fő fekvő sérült szállítását biztosítja.

 

 

 Vissza
 

Vegyi-Sugár Felderítő Jármű (BTR-80 VSF)

► VSF FILM lejátszása

 

A vegyi-, sugárfelderítő jármű (BTR-80 VSF) a vegyi- és sugárfelderítő elegységek eszköze. Alapvetően a Magyar Honvédség részére, a vonatkozó NATO követelmények figyelembevételével, BTR-80 páncélozott szállító harcjármű bázison került kialakításra.


A felderítő harcjármű olyan beépített, illetve hordozható felderítő-, mintavevő-, navigációs, híradó és számítástechnikai eszközökkel, egyéni, illetve kollektív védelemmel rendelkezik, ami megfelel a vegyi-, sugárfelderítő (NBC) alegységek alkalmazási igényeinek, illetve igazodik annak feladatrendszeréhez.

Rendeltetése a tömegpusztító fegyverekkel mért csapások, illetve az ipari katasztrófák hatásainak felmérése, a szennyezett területek felderítése, a felderítés során gyűjtött adatok feldolgozása és továbbítása.


Beépített és málházott eszközeivel alkalmas:

 • harctéri körülmények között a levegő, a víz valamint a talaj vegyi- és sugárfelderítésére,
 • vegyi-, és sugárszennyezett területek határainak megjelölésére,
 • a mérgező harcanyagok és a veszélyes ipari anyagok azonosítására,
 • NBC paraméterek, a talaj közeli meteorológiai adatok mérésére, tárolására és feldolgozására, jelentések készítésére,
 • a vegyi-, sugár- és biológiai anyagokkal szennyezett területekről mintavételre, a harcjármű helyzetének meghatározására GPS berendezéssel.

 

 

Referencia:
Vegyivédelmi alakulat (Székesfehérvár)

 

Vissza


Mentő Vontató Jármű (BTR-80 MVJ)

► MVJ FILM lejátszása


Mentő Vontató Jármű rendeltetése: a BTR-80 harcjármű bázisán kialakított jármű a természetes és mesterséges akadályok leküzdése, a sérült, meghibásodott BTR-80, illetve BTR-80A páncélozott szállító harcjárművek technikai kiszolgálása, kisjavítása, vontatása, vontatásra előkészítése terepen harci viszonyok között.

Béke időszakban, a páncélos szakfeladatokban való aktív részvétel. Ennek érdekében az alapjárművön „járműtechnikai korszerűsítési csomag” kerül végrehajtásra (automatikus kerék abroncsnyomás szabályozás, hidraulikus elemek vezérlése, félautomata sebességváltó, stb.).
 

A BTR-80 MVJ biztosítja:

 • terepen – szélsőséges terepviszonyok mellett - és vízen történő mozgást,
 • technikai kiszolgálást, legfeljebb a TK 2 műveletek szintjéig,
 • sérült kerekes harcjárművek vontatásra történő előkészítését, vontatását,
 • kisjavítások végzését, motorcsere végrehajtását,
 • az elöljáró felé kapcsolattartást híradó eszközökkel, a teljesített feladatok jelentését,
 • a mentő-vontató csoport felszerelésének, élelmiszerének tárolását, szállítását,
 • a vasúti szállítás ki- és berakodási feladataiban való részvételt,
 • vízi akadályok leküzdésének technikai biztosítását

 

 
Referencia:
Afganisztáni PRT tábor (több sikeres mentés éles helyzetben)
Magyar Honvédség

 

Vissza

 

Műszaki Páncélozott Akadályelhárító Jármű (BTR-80 MPAEJ)


Műszaki Páncélozott Akadályelhárító Jármű rendeltetése: a mesterséges akadályok, rombolt terep, illetve objektumok elhárítása, valamint a feladathoz szükséges alegység szállítása, védelme.


A MPAEJ az alábbi feladatok elvégzését képes biztosítani:

 • terepen és vízen történő mozgást,
 • figyelést, helyzetfelmérést és távolságmérést,
 • műszaki zárakon átjárók nyitását,
 • veszélyes területek megjelölését, utak, átjárók kitűzését,
 • kapcsolattartást híradó eszközökkel, a teljesített feladatok jelentését,
 • a műszaki akadályelhárító csoport ivóvíz és élelmiszer készletének szállítását.

 

 

Vissza

 

Műszaki Páncélozott Felderítő Jármű (BTR-80 MPFJ)

 

A Műszaki Páncélozott Felderítő Jármű rendeltetése a terep, az objektumok, a természetes és mesterséges akadályok felderítését végző 8 fős műszaki felderítő alegység mozgásának biztosítása közúton, terepen és vízen, a felderítéshez szükséges felszerelések, eszközök szállítása, a tevékenység közvetlen biztosítása egyéni fegyverzettel.

Az MPFJ BTR-80 főbb részei:

 • átalakított BTR-80 páncélozott harcjármű, alapfelszereléseivel,
 • a felderítő raj műszaki, híradó, vegyvédelmi, fegyverzeti, hadtáp és egyéb szakfelszerelései,
 • málhaládák, málhakeretek, tartó és rögzítő elemek, a jármű belsejében és a külső felületén a szakfelszerelések elhelyezésére.     

 

 

Vissza

     
Univerzális Mechanikus Fegyverállvány (UMF-1)

► UMF-1 FILM lejátszása


Az Univerzális Mechanikus Fegyverállvány a MERCEDES BENZ G-270 CDI BA-10 bázisán került kialakításra, továbbá alkalmazható a G-250 Wolf terepjáró gépjárműn is.

Biztosítja a járművek szállítóteréről történő tűzkiváltást PKM 7,62 mm űrméretű géppuskával.
Az állvány fejrészébe átalakítás nélkül be lehet illeszteni az NSzVT  és a DSK 12,7 mm űrméretű légvédelmi géppuskák már meglévő fegyverállványát.

 

 

Vissza


Univerzális Mechanikus Fegyverállvány (UMF-2)

► UMF-2 & BVP FILM lejátszása

 
Az univerzális mechanikus fegyverállvány a MERCEDES BENZ G-280 CDI BA6 C+R SSR FB6 bázisán került kialakításra. Biztosítja a jármű szállítótér tetejéről történő tűzkiváltást PKM 7,62 mm űrméretű géppuskával úgy, hogy a köré épített Ballisztikai Védőpanel  (BVP) fedezéket nyújt a fegyvert kezelő katona számára.

 

  

Vissza

 

Univerzális Mechanikus Fegyverállvány (UMF-3)

► UMF-3 FILM lejátszása


Az UMF-3 típusú fegyverállványok a PKM 7,62 mm-es géppuska és a DSK 12,7 mm-es légvédelmi géppuskák HMMWV M1114 járműre történő felszerelését biztosítják.
Lehetővé teszi a PKM vagy DSK géppuska könnyű és gyors rögzítését, irányzott, pontos tűzvezetést.

 

 

Vissza

 

COUGAR 4x4 MRAP felszerelése

 

A neves amerikai hadiipari gyártó termékét más honvédségi beszállítókkal együttműködve részvénytársaságunk mérnőkei fejlesztették tovább az MH speciális igényeinek, lehetőségeinek megfelelően.

Az elvégzett munka eredményeként az alábbi szerkezeti egységek kerültek gyártásra:

 • NSZVT 12,7 mm-es légvédelmi géppuskatartó állvány a ballisztikai védőpanellel,
 • robottartó a feljáró rámpával,
 • merev vonóháromszög,
 • kiegészítő tárolóládák.

 

 

Vissza

Az amerikai tengerészgyalogosság eszközparkjának fejlesztése

Az amerikai tengerészgyalogosság eszközparkjának fejlesztése Az Egyesült Államok tengerészgyalogságának eszközparkja három vonalon is megújítás előtt áll. Ezek egyike a US Marine Corps egyik ambiciózus programja a fegyvernem kétéltű partraszállító harcjárműveinek megújítását célzó EFV (Expeditionary Fighting Vehicle – Expedíciós Harcjármű) program volt. Tovább


További cikkek

Innovatív hadiipari partner a védelemgazdaság szolgálatában