HM CURRUS GÖDÖLLŐI
HARCJÁRMŰTECHNIKAI ZRT.
INNOVATÍV HADIIPARI PARTNER
A VÉDELEMGAZDASÁG SZOLGÁLTATÁBAN

Közzététel


 


A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény értelmében, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján, a közzététel időpontjában fennálló adatok szerint a HM CURRUS Zrt. a következőket teszi közzé:

A) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTAI. Szervezeti, személyzeti adatok


 
   

 

 

 
I.4. Ügyfélszolgálati adatok
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat
I.5. Testületi szerv adatok
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat
I. 6. Irányított szervek
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat
I.7. Gazdasági társaságok
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat
I. 8. Közalapítványok
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat
I. 9. Alapított szervek
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat
I. 10. Lapok
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat
I. 11. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat
   

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


 
   

 
II.2. Tevékenység tájékoztató
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.
II. 3. Helyi önkormányzat feladatai
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.
II. 4. Hatósági ügyek intézésének rendje
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.
II. 5. Közszolgáltatások
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.
II. 6. A szerv nyilvántartásai
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.
II. 7. Nyilvános kiadványok
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.
II. 8. Testületi szerv döntéshozatal, ülések
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.
II. 9. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.
II. 10. Hirdetmények
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.
II. 11. Pályázatok
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.
II. 12. Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.
II.13. Közérdekű adatok igénylésének rendje
 
2024

 
II. 14. Statisztikák jogszabály alapján
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.

 
II. 16. Közérdekű adatok hasznosítási szerződései
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.
II. 17. Közérdekű adatok felhasználási feltételei
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat
II. 18. Különös és egyedi közzétételi listák
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.
II. 19. Közadat újrahasznosítás tájékoztatás
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.
II. 20. Közadat újrahasznosítási szerződési feltételek
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.
II. 21. Közadat újrahasznosítás díjszabás
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.
II. 22. Közadat újrahasznosítási jogorvoslat 
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.
II. 23. Közadat újrahasznosítási szerződések
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.
II. 24. Közadat digitalizálási megállapodások
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.
II. 25. Közadatra vonatkozó szervezeti szabályzók A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.
   

III. Gazdálkodási adatok


 
   
III. 1. Éves költségvetések, beszámolók:

 
 

 
 
III. 3. Támogatások
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.

 
 
III. 5. Koncessziós adatok
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.
III. 6. Egyéb kifizetések
A HM CURRUS Zrt. esetében nincs ilyen adat.
III. 7. Közbeszerzési információk

 

B) KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA


 
1.) Vezető tisztségviselők
A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető állású munkavállalóinak cégjegyzési, illetve bankszámla feletti rendelkezési jogosultsága, a Társaság elfogadott Javadalmazási Szabályzatában, illetve Tulajdonosi Határozatban meghatározott díjazása, egyéb járandósága.
 

 
2.) Együttes cégjegyzés
A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság beosztott vezető munkakörű munkavállalóinak a másokkal együttesen cégjegyzésre, vagy bankszámla feletti rendelkezési jogosultsága, díjazása, egyéb járandóságai.
 

 
3.) Igazgatóság-Felügyelőbizottság tagjainak cégjegyzési jogosultságai, járandóságai
A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága és Felügyelőbizottsága tagjainak cégjegyzési jogosultsága, a Társaság elfogadott Javadalmazási Szabályzatában, illetve Tulajdonosi Határozatban meghatározott díjazása, egyéb járandóságai.
 

 
C) EGYÉB KÖZZÉTÉTELEK, VÁLLALATIRÁNYÍTÁST ELŐSEGÍTŐ ESZKÖZÖK
 
Beszerzési alapelvek
A HM CURRUS Zrt. a beszerzései során a jóhiszeműség, a tisztesség, az átláthatóság és a rendeltetésszerű joggyakorlás, a hatékony és felelős gazdálkodás elveit szem előtt tartva jár el, biztosítva a verseny tisztaságát és érvényesítve a műszaki és környezetvédelmi előírásokat, a szakmai, biztonsági és jövedelmezőségi, valamint gazdaságossági követelményeket.
 
Etikai kódex

Belső visszaélés-bejelentési rendszer
 
A HM CURRUS Zrt. a jogszerű, átlátható, célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működése, illetve a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek prudens és átlátható foglalkoztatásának megerősítése érdekében a bejelentések kezelése és kivizsgálása céljából belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.
A HM CURRUS Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszerében bármely szervezeti integritást sértő eseményt, a HM CURRUS Zrt. Etikai Kódexében meghatározott magatartási szabályok megsértését vagy bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt be lehet jelenteni (a továbbiakban: bejelentés).
 
Belső visszaélések bejelentési rendszerének szabályzata