HM CURRUS GÖDÖLLŐI
HARCJÁRMŰTECHNIKAI ZRT.
INNOVATÍV HADIIPARI PARTNER
A VÉDELEMGAZDASÁG SZOLGÁLTATÁBAN

BTR-80 modernizálásA program célja


 • A lövész egységek harci hatékonyságának növelése az éjjellátó képességgel; NATO kompatibilis kommunikációs képességekkel, valamint további, az egyes változatok által nyújtott harci képességekkel (úgymint: vegyi-sugárvédelem, sebesült kihordás);
 • Középjavítás minimális szintű modernizálási igénnyel, a BTR-ek rendszerben tartásának 2020-ig történő kiterjesztéséért. A járműveken végrehajtjuk a 4-es szintű technikai kiszolgálást, a hiba felvételezés alapján történő javítást, az igény szerinti gumicserét valamint a TASZT készletek feltöltését.


A részleges modernizáció elemei BTR-80 és 80A típusoknál


 • KM1M kettős működésű irűnyzó távcsó beépítése
 • Csúszásgátló bevonat a tetőpáncélon
 • STANAG szerinti külső indító csatlakozó
 • Meleg levegős fűtő-szellőztető készülék
 • Palackozott - zacskózott ivóvíz-tároló láda
 • Lőporgáz elszívó berendezés
 • Toronyáramkörök visszajelző lámpa
 • Opto-elektronikus lőszerkifogyás érzékelő
 
A modernizált harcjárművek átadása az alakulatok képviselőinek 2010-ben lezárult.

BTR-80 Sebesült Kihordó Jármű (BTR-80 SKJ)A sérültek elsősegélyben részesítése és a fegyveres küzdelem zónájából az ellátó tagozatokhoz történő kimentése a jármű fő rendeltetése.
A kifejlesztett eszköz biztosítja a sebesültek kiürítését a sebesülés helyéről a sebesültgyűjtő pontokig, vagy az osztályozás helyére az ellenség tűzhatása alatt is, a katonai alkalmazás körülményei között, az érvényben lévő törvényi előírásoknak, NATO szabványoknak megfelelő felszereltséggel és kialakítással.
A sérültek szakellátását és a kiürítést a 3 fős szakállomány végzi. A szállítható sérült személyek száma 7 (6 fő ülő és 1 fő fekvő). Az ülő sérültek számára kialakított ülések szükség esetén fekvőhellyé alakíthatók, így az eszköz 3 fő ülő és 2 fő fekvő, vagy 3 fő fekvő sérült szállítását biztosítja.
 
BTR-80 Sebesült Kihordó Jármű

Vegyi-Sugár Felderítő Jármű (BTR-80 VSF)


 
A vegyi-, sugárfelderítő jármű (BTR-80 VSF) a vegyi- és sugárfelderítő elegységek eszköze. Alapvetően a Magyar Honvédség részére, a vonatkozó NATO követelmények figyelembevételével, BTR-80 páncélozott szállító harcjármű bázison került kialakításra.
A felderítő harcjármű olyan beépített, illetve hordozható felderítő-, mintavevő-, navigációs, híradó és számítástechnikai eszközökkel, egyéni, illetve kollektív védelemmel rendelkezik, ami megfelel a vegyi-, sugárfelderítő (NBC) alegységek alkalmazási igényeinek, illetve igazodik annak feladatrendszeréhez.
Rendeltetése a tömegpusztító fegyverekkel mért csapások, illetve az ipari katasztrófák hatásainak felmérése, a szennyezett területek felderítése, a felderítés során gyűjtött adatok feldolgozása és továbbítása.
Beépített és málházott eszközeivel alkalmas:
 • harctéri körülmények között a levegő, a víz valamint a talaj vegyi- és sugárfelderítésére,
 • vegyi-, és sugárszennyezett területek határainak megjelölésére,
 • a mérgező harcanyagok és a veszélyes ipari anyagok azonosítására,
 • NBC paraméterek, a talaj közeli meteorológiai adatok mérésére, tárolására és feldolgozására, jelentések készítésére,
 • a vegyi-, sugár- és biológiai anyagokkal szennyezett területekről mintavételre, a harcjármű helyzetének meghatározására GPS berendezéssel.
Vegyi-Sugár Felderítő Jármű (BTR-80 VSF)

Mentő Vontató Jármű (BTR-80 MVJ)Mentő Vontató Jármű rendeltetése: a BTR-80 harcjármű bázisán kialakított jármű a természetes és mesterséges akadályok leküzdése, a sérült, meghibásodott BTR-80, illetve BTR-80A páncélozott szállító harcjárművek technikai kiszolgálása, kisjavítása, vontatása, vontatásra előkészítése terepen harci viszonyok között.
Béke időszakban, a páncélos szakfeladatokban való aktív részvétel. Ennek érdekében az alapjárművön „járműtechnikai korszerűsítési csomag” kerül végrehajtásra (automatikus kerék abroncsnyomás szabályozás, hidraulikus elemek vezérlése, félautomata sebességváltó, stb.).
 
A BTR-80 MVJ biztosítja:
 • terepen – szélsőséges terepviszonyok mellett - és vízen történő mozgást,
 • technikai kiszolgálást, legfeljebb a TK 2 műveletek szintjéig,
 • sérült kerekes harcjárművek vontatásra történő előkészítését, vontatását,
 • kisjavítások végzését, motorcsere végrehajtását,
 • az elöljáró felé kapcsolattartást híradó eszközökkel, a teljesített feladatok jelentését,
 • a mentő-vontató csoport felszerelésének, élelmiszerének tárolását, szállítását,
 • a vasúti szállítás ki- és berakodási feladataiban való részvételt,
 • vízi akadályok leküzdésének technikai biztosítását
Mentő Vontató Jármű (BTR-80 MVJ)
MVJ vontatás 2005
Szentes MVJ

Műszaki Páncélozott Akadályelhárító Jármű (BTR-80 MPAEJ)Műszaki Páncélozott Akadályelhárító Jármű rendeltetése: a mesterséges akadályok, rombolt terep, illetve objectumok elhárítása, valamint a feladathoz szükséges alegység szállítása, védelme.

A MPAEJ az alábbi feladatok elvégzését képes biztosítani:
 • terepen és vízen történő mozgást,
 • figyelést, helyzetfelmérést és távolságmérést,
 • műszaki zárakon átjárók nyitását,
 • veszélyes területek megjelölését, utak, átjárók kitűzését,
 • kapcsolattartást híradó eszközökkel, a teljesített feladatok jelentését,
 • a műszaki akadályelhárító csoport ivóvíz és élelmiszer készletének szállítását.

Műszaki Páncélozott Felderítő Jármű (BTR-80 MPFJ)


 
A Műszaki Páncélozott Felderítő Jármű rendeltetése a terep, az objectumok, a természetes és mesterséges akadályok felderítését végző 8 fős műszaki felderítő alegység mozgásának biztosítása közúton, terepen és vízen, a felderítéshez szükséges felszerelések, eszközök szállítása, a tevékenység közvetlen biztosítása egyéni fegyverzettel.

Az MPFJ BTR-80 főbb részei:
 • átalakított BTR-80 páncélozott harcjármű, alapfelszereléseivel,
 • a felderítő raj műszaki, híradó, vegyvédelmi, fegyverzeti, hadtáp és egyéb szakfelszerelései,
 • málhaládák, málhakeretek, tartó és rögzítő elemek, a jármű belsejében és a külső felületén a szakfelszerelések elhelyezésére.     

Univerzális Mechanikus Fegyverállványok


 

UMF-1Az Univerzális Mechanikus Fegyverállvány a MERCEDES BENZ G-270 CDI BA-10 bázisán került kialakításra, továbbá alkalmazható a G-250 Wolf terepjáró gépjárműn is.
Biztosítja a járművek szállítóteréről történő tűzkiváltást PKM 7,62 mm űrméretű géppuskával. Az állvány fejrészébe átalakítás nélkül be lehet illeszteni az NSzVT  és a DSK 12,7 mm űrméretű légvédelmi géppuskák már meglévő fegyverállványát.
UMF-1
 
 

UMF-2


 
Az univerzális mechanikus fegyverállvány a MERCEDES BENZ G-280 CDI BA6 C+R SSR FB6 bázisán került kialakításra. Biztosítja a jármű szállítótér tetejéről történő tűzkiváltást PKM 7,62 mm űrméretű géppuskával úgy, hogy a köré épített Ballisztikai Védőpanel  (BVP) fedezéket nyújt a fegyvert kezelő katona számára.
UMF-2
 
 

UMF-3Az UMF-3 típusú fegyverállványok a PKM 7,62 mm-es géppuska és a DSK 12,7 mm-es légvédelmi géppuskák HMMWV M1114 járműre történő felszerelését biztosítják. Lehetővé teszi a PKM vagy DSK géppuska könnyű és gyors rögzítését, irányzott, pontos tűzvezetést.
UMF-3
 
 

COUGAR 4x4 MRAP felszerelése


 
A neves amerikai hadiipari gyártó termékét más honvédségi beszállítókkal együttműködve részvénytársaságunk mérnőkei fejlesztették tovább az MH speciális igényeinek, lehetőségeinek megfelelően.
Az elvégzett munka eredményeként az alábbi szerkezeti egységek kerültek gyártásra:
 • NSZVT 12,7 mm-es légvédelmi géppuskatartó állvány a ballisztikai védőpanellel,
 • robottartó a feljáró rámpával,
 • merev vonóháromszög,
 • kiegészítő tárolóládák.

Tűzoltó és tüzszerész járművek


 
A Magyar Honvédségnél korábban rendszeresített ZIL, valamint TÁTRA járműalvázakon kialakított kombinált és habbal oltó tűzoltó gépjárművek jelentős része, az életciklusuk végére, az üzembenntartás során fizikailag teljesen elöregedett, elhasználódott. Korszerű, új eszközökkel történő kiváltásuk (cseréjük) mind rendszer-, mind alkalmazástechnikailag is indokoltá vált
 
A járművek cseréjére 2001. évben fejlesztési program indult, melynek eredményeként előbb a Repülőtéri Nehéz Tűzoltó Gépjármű (RNTG), majd a Terepjáró Gépjárműfecskendő (TGF) minta-, és sorozati példányai kerültek kifejlesztésre, illetve gyártásra. A fejlesztési programokban, a gyártási és szállítási feladatokban a HM CURRUS Zrt. a megfelelő referenciákkal rendelkező minősített beszállító partnerekkel (MAN, Schmitz) együttműködve, mint fővállalkozó vett részt.
 
A legyártott, közúti forgalomba helyezett, majd a megrendelőnek/üzembentartónak átadott tűzoltó gépjárművek üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos háttér-szolgáltatási feladatokat (vevőszolgálat, szerviz, javítás) a mindenkori vállalkozói szerződések szerint a HM CURRUS Zrt. végzi.
 

Repülőtéri Nehéz Tűzoltó Gépjármű (RNTG)


 
Az RNTG a katonai repülőtereken szolgálatot teljesítő tűzoltó alegységek alapvető, nagyteljesítményű oltóeszköze. A gépjármű az önjáró MAN 27. 464 DFAC típusú háromtengelyes összkerékhajtású járműalvázból és az azon elhelyezett Schmitz FLF 50/40/5 típusú, könnyűfém karosszéria elemekből épített tűzoltó szakfelépítményből áll.
A tűzoltó gépjármű beépített víz-, és habképzőanyag tartállyal, normál-, és magasnyomású vízszivattyúval, habbekeverővel, tető-, és orrágyúval, normál-, és magasnyomású gyorsbeavatkozókkal, szabványos szívó-, és nyomóoldali be, illetve kimenetekkel, sűrített levegős habbal oltó rendszerrel (CAFS), valamint saját járműönvédelmi rendszerrel van felszerelve.

Rendeltetése szerint elsődleges feladata:
 • a légi jármű baleseteknél keletkező tüzek oltása;
 • élet és vagyonmentési feladatok hatékony végrehajtása;
 • az üzemanyag és éghető folyadékok tüzeinek oltása;
 • az objectum területén, vagy annak közvetlen közelében keletkezett tüzek oltása;
 • szilárd anyagok, épületek és tárolók tüzeinek oltása során támogatás biztosítása.
 
A jármű álló helyzetben és menetközben is működtethető. Többcélú alkalmazhatóságát a málházott és a kiegészítő szak-, valamint egyéni felszerelések biztosítják. 

Terepjáró Gépjárműfecskendő (TGF)


 
A TGF a tűzoltó gépjármű fejlesztési-, és csereprogram második fázisában az RNTG továbbfejlesztett változataként, Common-Rail közvetlen befecskendezéses dízel motorral szerelt MAN gyártmányú, TGA 26.480 (6x6) BB típusú, háromtengelyes összkerékhajtású járóképes alvázon került kialakításra.

A megnövelt műszaki képességű (elektromos csörlő, kézidarú, áramforrás aggregát, fényárboc) jármű kiválóan alkalmazható katonai repülőterek, lőterek, objectumok, fegyver-, és üzemanyag bázisok tűzvédelmi feladatainak ellátására, az élet, vagyon, valamint a műszaki- mentési feladatok hatékony végrehajtására.

Nagyteljesítményű Repülőtéri Tűzoltó Gépjármű (NRTG)


 
Ajánlati felhívásra – a NATO Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) fejlesztési program részeként –, a HM CURRUS Zrt. a világ egyik legnagyobb tűzoltó gépjármű gyártójával, a Rosenbauer International AG-val együttműködve 2009. évben 2 db NRTG-t szállított az MH Pápa bázisrepülőtérre, a repülőtér és az ott települt szállítóflotta tűzvédelmének biztosítása érdekében. A megrendelői igények szerint legyártott, majd üzemeltetésre átadott NRTG-k alapját a Rosenbauer Panther 6x6 CA-05 típusú járműve adta.

Az NRTG az önjáró RBI 36.705 6x6 CA-05 típusú háromtengelyes összkerékhajtású járműalvázból és az azon elhelyezett FLF 12500/1500/250 típusú tűzoltó szakfelépítményből áll. Beépített fűthető víz-, és habképző anyag tartállyal, portartállyal, normálnyomású vízszivattyúval, habbekeverővel, tetőágyúval (víz/hab) orrágyúkkal (víz/hab, por) normálnyomású gyorsbeavatkozókkal (víz/hab, por) szabványos szívó-, és nyomóoldali be, illetve kimenetekkel, valamint saját járműönvédelmi rendszerrel van felszerelve.

A tűzoltó-technikai rendszer működését 2 beépített kezelőpanel biztosítja. Az egyik panel a vezetőfülkében, míg a másik a szivattyútérben került elhelyezésre. A jármű, álló helyzetben és menetközben is működtethető. A jármű manőverezési képességét tolatókamera segíti, melynek monitora a vezetőfülkébe van beépítve. A járművek helyszíni szervizelését, garanciális és egyéb esetleges javításait a HM CURRUS Zrt. végzi. 

Közúti tűzszerész gépkocsi


 

Rendeltetése


 
A tűzszerész raj személyzetének (max. 6 fő vezetővel együtt), felszerelésének és max. 250 kg tömegű hatástalanított robbanó szerkezet szállítása közúton. A gépkocsi el van látva megkülönböztető fény- és hangjelzéssel.
 
 

Felszerelések


 
Az alumínium elemekből épített, redőnyös ajtókkal ellátott szakfelépítményben elhelyezésre és rögzítésre kerültek a tűzszerészek szakszerű munkavégzéséhez és a robbantáshoz szükséges berendezések, felszerelések (robbanóanyag, speciális szerszámok, személyi védőfelszerelés, bombatakaró, stb.). A szakfelszerelés meghatározása és biztosítása a megrendelő feladata. A gépkocsi el van látva a földbe temetett bombák kiásásához szükséges lapátokkal, ásókkal, fúró berendezéssel, valamint a robbanó szerkezetek mozgatásához, gépkocsiba emeléséhez és biztonságos elszállításához szükséges felszerelésekkel.
A nagyobb tömegű, hatástalanított bombák gépkocsi mellé vonszolásához vonó berendezés, a bomba felemeléséhez kézi láncos emelő és a bomba jármű belsejébe, homokágyra való emeléséhez speciális daruberendezés áll rendelkezésre.
A terepen történő kötetlen munkavégzés érdekében minden berendezés kézi működtetésű.
A gépkocsi az éjszakai munkavégzés érdekében rendelkezik térmegvilágító lámpával és állvánnyal. A térmegvilágító lámpa 220 V-os működtetésű, áramellátása villamos energia hálózatról vagy áramforrás aggregátorról a jármű bal oldalán elhelyezett csatlakozó aljzaton keresztül történik.
 
 

Fontosabb műszaki adatok


 
Gépkocsi típusa: VW T5 duplakabinos 4 MONITON HT 2,5 PDTDI
Meghajtás: 4MOTION 4 kerék hajtás, a hátsó tengely differenciálzárral szerelt
Megengedett legnagyobb össztömeg: 3000 kg
Daru max. terhelhetősége: 2500 N

Terepjáró hadműveleti tűzszerész gépkocsi


 

Rendeltetése


 
Hadműveleti területen, nehéz terepviszonyok mellett a tűzszerész feladatok ellátása 3 fő tűzszerésszel és a szállított szakfelszereléssel. A gépkocsi el van látva megkülönböztető fény- és hangjelzéssel. 
 
 

Felszerelések


 
A szakfelépítményben elhelyezésre kerültek a tűzszerészek szakszerű munkavégzéséhez és a robbantáshoz szükséges berendezések, felszerelések (robbanóanyag, speciális szerszámok, személyi védőfelszerelés, bombatakaró, stb.). A szakfelszerelés meghatározása és biztosítása a Megrendelő feladata.
A gépkocsi el van látva a földbe temetett bombák felkutatásához szükséges bombakereső felszerelésekkel, valamint a hatástalanításukhoz és megsemmisítésükhöz szükséges eszközökkel.
A gépkocsi az éjszakai munkavégzés érdekében rendelkezik térmegvilágító lámpával és állvánnyal. A térmegvilágító lámpa, illetve az elektromos kéziszerszámok működtetéséhez a gépkocsi el van látva egy 230 V-os, 4kVA-es dízel aggregátorral.