HM CURRUS GÖDÖLLŐI
HARCJÁRMŰTECHNIKAI ZRT.
INNOVATÍV HADIIPARI PARTNER
A VÉDELEMGAZDASÁG SZOLGÁLTATÁBAN

MinőségpolitikaA HM CURRUS Zrt. minőségpolitikája és stratégiája a Társaság általános politikájának és stratégiájának szerves részét képezi, abban központi meghatározó helyet foglal el.
A minőségpolitika és stratégia azon a tudatosan vallott nézeten alapszik, mely szerint a Társaság minden termelő és szolgáltató tevékenységével megrendelői igényeket elégít ki, elsősorban a hon- és rendvédelmi, de mind több polgári területen is. Potenciális minőségi teljesítőképességével ehhez igazodik, együttműködésének kialakításában és fenntartásában a minőség kulcsszerepet játszik.

Mindent megtesz annak érdekében, hogy ez az alapelv valamennyi partnerkapcsolatban megfelelően érvényesüljön függetlenül attól, hogy a Társaság abban szállítóként vagy megrendelőként lép fel.

A HM CURRUS Zrt. az ISO 9001 rendszerszabvány és AQAP 2110 NATO normatív dokumentum követelményeit kielégítő minőségirányítási rendszerének folyamatos működtetésével és fejlesztésével illeszkedik a hazai és nemzetközi, katonai és polgári követelményrendszerhez, folyamatokhoz.

A minőségi munkavégzés a HM CURRUS Zrt. számára stratégiai feladat. Megvalósításának színvonala a Társaság teljesítőképességének egyik legfontosabb fokmérője a vállalt piaci reálfolyamatokban, versenyhelyzetben elért illetve elérhető eredményének kulcskérdése. Ennek megfelelően a minőségirányítás az egész Társaság alapvető ügye. A termékek (szolgáltatások) minőségében minden szervezeti egység és dolgozó beosztása és tevékenységi köre szerint meghatározó, pótolhatatlan szerepet tölt be. A minőségi munkavégzés elsőrendű kötelesség azokban a munkafolyamatokban is, amelyek nem közvetlenül csatlakoznak a termelő (szolgáltató) tevékenységekhez.

A termékeknél (szolgáltatásoknál) a Megrendelővel egyeztetett szerződésben, megállapodásban és dokumentációban egyértelműen rögzített minőséget kell biztosítani.
A vállalt minőségi kötelezettségeket a piaci pozíciók megalapozása, fenntartása, megszilárdítása, szélesítése és a Társaság hírnevének elmélyítése, továbbá a minőség előírttól alacsonyabb szintű teljesítéséből származó hátrányok megelőzése érdekében teljesítjük.

Társaságunknál a minőségtudatot abban a szellemben fejlesztjük, hogy a magasabb színvonalú minőség biztosítása végeredményben költségmegtakarítást eredményez nemcsak a Megrendelőnél, hanem a HM CURRUS Zrt-nél is.