HM CURRUS GÖDÖLLŐI
HARCJÁRMŰTECHNIKAI ZRT.
INNOVATÍV HADIIPARI PARTNER
A VÉDELEMGAZDASÁG SZOLGÁLTATÁBAN

Cégismertető


 
A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, jogelődjein keresztül több, mint 50 éves múlttal rendelkezik a haditechnikai eszközök felújításában, javításában, karbantartásában, fejlesztésében. A Társaság Tulajdonosa a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. Fő feladata haditechnikai eszközök ipari szintű javítása, a Magyar Honvédség szárazföldi erőinek logisztikai támogatása a jármű rendszerek üzemben tartása, központi javítása és fejlesztése.
 
 
Képesség katalógus letöltése

 
A Társaság telephelye Budapesttől 26 km-re, Gödöllőn található, az M3 autópálya közelségében egy kiváló infrastruktúrával rendelkező (saját iparvágány, próbapálya a harcjárművek részére) közel 50 hektáros erdős területen. A jelentősebb műhelyek alapterülete közel 18.000 m2. 
 
Részvénytársaságunk végzi a Magyar Honvédséggel kötött kizárólagos szerződések alapján a harckocsik és harcjárművek, katonai tehergépkocsik, áramforrás aggregátok, tűzoltó gépkocsik, nehézgép szállítók, műszaki gépek és földmunkagépek felújítását, nagyjavítását. A legújabb technológiák szerint felújított járművek kielégítik a mindenkori biztonságtechnikai követelményeket és környezetvédelmi előírásokat. 
 
A közúti jármű javítási tevékenységhez szervesen kapcsolódik a közúti forgalombiztonsági vizsgáztatás. Részvénytársaságunk a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kijelölt vizsgaállomás, így a személy- és tehergépjárművek közúti forgalombiztonsági vizsgáztatását a polgári lakosság számára is végezzük. 
 
A Magyar Honvédség haderő reformjának következtében mind nagyobb szerepet kapnak a BTR-80 és BTR-80A típusú lövészpáncélosok. Ennek okán társaságunk egyik kiemelt feladata a BTR-80 és BTR-80A harcjárművek modernizálása 2005-2010 közötti időszakban. Az eszközök felújítását követően elvégezzük az alapjárművek részleges korszerűsítését, valamint megtervezzük és kialakítjuk a harcrendbe illeszkedő különböző fegyvernemi különleges változatokat (pl.: mentő-vontató jármű, vegyi–, sugárfelderítő jármű, páncélozott sebesült kihordó jármű, stb.). 
 
Fentieken túl a HM CURRUS Zrt. végzi a Magyar Expedíciós Erők eszközeinek javítását. Munkatársaink szakértelmét a Magyar Honvédség jellemzően Irakban, a Balkánon és Afganisztánban vette, illetve veszi igénybe. 
 
A katonai eszközök felújítása és karbantartása mellett a HM CURRUS Zrt. széleskörű tervezői, kutatás-fejlesztési és gyártási képességekkel rendelkezik, amellyel felújítási és új haditechnikai eszköz fejlesztési tevékenységét támogatja.
Jelentősebb, ma már sorozatban gyártott fejlesztéseink:
  • Nehéz tűzoltó gépjárművek katonai repülőterek és a szárazföldi csapatok számára;
  • Többcélú utánfutó alvázon áramforrás aggregátorok, tűzoltó utánfutók, vegyimentesítő utánfutók, egyéb utánfutók gyártása a megrendelő igényei szerinti kialakításban;
  • Univerzális mechanikus fegyverállvány és ballisztikai védelemmel ellátott lövész torony utólagos kialakítása Mercedes Benz (MB) G-280, HMMWV és Cougar típusú könnyű páncélozott járművekhez a Magyar Expedíciós Erők részére;
  • Utólagos páncélvédettség növelés MB G-270 járművekhez a Magyar Expedíciós Erők részére;
  • Speciálisan felszerelt tűzszerész gépkocsik kialakítása közúti (Volkswagen T5) valamint terepjáró (MB UNIMOG 4000) gépjármű alvázakon.
 
A Társaság nagy tapasztalattal rendelkezik haditechnikai eszközök CFE egyezmény szerinti megsemmisítésében is. Napjainkig több, mint 1500 harckocsit és harcjárművet semmisítettünk meg, valamint az Egyesült Királyság 36. Műszaki Ezred részeként tevékenykedve a HM CURRUS Zrt. ugyancsak feladatot kapott a Macedóniai lázadók fegyvereinek megsemmisítésére, tábori körülmények között. 
 
A HM CURRUS Zrt. ISO 9001 és AQAP-2110 szerinti minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik, továbbá „NATO Titkos” szintig minősített NATO beszállító. 
 
Meglévő gyártási képességeinket elsősorban a Magyar Honvédség haditechnikai eszközeinek ipari javításához tartalék alkatrészek gyártásához használjuk. 
 
Ezen kapacitás mind gazdaságosabb kihasználása lehetőséget biztosít különböző polgári termékek gyártására is.
 
A Társaság tevékenységi körének kibővítésére a cég területén található gyártó egységek (forgácsoló, és lakatos műhely) szabad kapacitására is elérhetőséget biztosít a polgári szféra felé. 
 
Forgácsoló és lakatos műhelyünkben hegesztett szerkezetek elkészítését, sajtolást, préselést és forgácsolást illetve plazmavágást vállalunk. 
 
Cégünk személy és tehergépjárművek hatósági műszaki vizsgára felkészítését, műszaki vizsgáztatását illetve a gépjárművek környezetvédelmi felülvizsgálatát követően a zöldkártya kiállítását is vállalja. 
 
Alaptevékenységünkben, valamint fejlesztési feladatainkhoz, javítási, gyártási képességeink fejlesztésében szívesen működünk együtt más, külföldi vagy magyar cégekkel.
 

Általános adatok


 
Cégnév HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített elnevezése HM CURRUS Zrt.
Székhely 2100 Gödöllő, Isaszegi út 179.
Az alapítás időpontja 1992. december 31.
Tulajdonos HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.
Cégjegyzékszám 13-10-040155
Vagyoni helyzet Jegyzett tőke 865.000.000,- Ft 
 
 

VezetőinkVezérigazgató Wein András
Műszaki vezérigazgató-helyettes Soós Zoltán

Igazgatóság


Elnök Kocsmár Kornél Frigyes
Tag Vicsi László
Tag dr. Gelenczei Csilla Emese

Felügyelőbizottság


Elnök Tamás Tibor Miklós
Tag Takács Mercédesz
Tag Mogyorósi József ZsoltMinőségirányításA HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság minőségbiztosítási /irányítási rendszer szabványok előírásai szerint végzi tevékenységét. A bevezetett minőségbiztosítási és -irányítási rendszerét nemzetközi akkreditációval rendelkező cégekkel tanúsítatta az alábbiak szerint:

Tanúsítvány Dátum Tanúsító Tanúsítvány száma
NATO AQAP 2110:2016N
NATO AQAP 2110:2016N
2024 február 24-ig MH TTP 439-23/2021
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
2024 december 6. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 24 100 2170


Társaságunk minősített NATO Beszállításra alkalmas határozattal rendelkezik.  Tanusítványaink érvényessége az előírt éves auditokon (felülvizsgálati ill. megújító) megerősítésre kerülnek. A gépjárművekkel kapcsolatos tevékenységünk végzésében társaságunk az 1/1990 KHVM rendeletben foglaltaknak megfelelően telephelyengedéllyel rendelkezik. Gépjárműfenntartó tevékenységünk száma: 3451Kapcsolattartónk Baran János törzskari igazgató
E-mail
Baran.Janos@currus.hu
Telefonszám
+36 28 420 122 / 204-es mellék


MinőségpolitikaA HM CURRUS Zrt. minőségpolitikája és stratégiája a Társaság általános politikájának és stratégiájának szerves részét képezi, abban központi meghatározó helyet foglal el.
A minőségpolitika és stratégia azon a tudatosan vallott nézeten alapszik, mely szerint a Társaság minden termelő és szolgáltató tevékenységével megrendelői igényeket elégít ki, elsősorban a hon- és rendvédelmi, de mind több polgári területen is. Potenciális minőségi teljesítőképességével ehhez igazodik, együttműködésének kialakításában és fenntartásában a minőség kulcsszerepet játszik.

Mindent megtesz annak érdekében, hogy ez az alapelv valamennyi partnerkapcsolatban megfelelően érvényesüljön függetlenül attól, hogy a Társaság abban szállítóként vagy megrendelőként lép fel.

A HM CURRUS Zrt. az ISO 9001 rendszerszabvány és AQAP 2110 NATO normatív dokumentum követelményeit kielégítő minőségirányítási rendszerének folyamatos működtetésével és fejlesztésével illeszkedik a hazai és nemzetközi, katonai és polgári követelményrendszerhez, folyamatokhoz.

A minőségi munkavégzés a HM CURRUS Zrt. számára stratégiai feladat. Megvalósításának színvonala a Társaság teljesítőképességének egyik legfontosabb fokmérője a vállalt piaci reálfolyamatokban, versenyhelyzetben elért illetve elérhető eredményének kulcskérdése. Ennek megfelelően a minőségirányítás az egész Társaság alapvető ügye. A termékek (szolgáltatások) minőségében minden szervezeti egység és dolgozó beosztása és tevékenységi köre szerint meghatározó, pótolhatatlan szerepet tölt be. A minőségi munkavégzés elsőrendű kötelesség azokban a munkafolyamatokban is, amelyek nem közvetlenül csatlakoznak a termelő (szolgáltató) tevékenységekhez.

A termékeknél (szolgáltatásoknál) a Megrendelővel egyeztetett szerződésben, megállapodásban és dokumentációban egyértelműen rögzített minőséget kell biztosítani.
A vállalt minőségi kötelezettségeket a piaci pozíciók megalapozása, fenntartása, megszilárdítása, szélesítése és a Társaság hírnevének elmélyítése, továbbá a minőség előírttól alacsonyabb szintű teljesítéséből származó hátrányok megelőzése érdekében teljesítjük.

Társaságunknál a minőségtudatot abban a szellemben fejlesztjük, hogy a magasabb színvonalú minőség biztosítása végeredményben költségmegtakarítást eredményez nemcsak a Megrendelőnél, hanem a HM CURRUS Zrt-nél is.